Gebied
Ingrepen
Resultaat


Dit is de portal van FloraFaunaCheck.nl van de gemeente Alkmaar. Via deze portal is het mogelijk gebruik te maken van een potentie inschatting die door Regelink Ecologie & Landschap in 2017 is uitgevoerd in alle kernen van de gemeente Alkmaar. De gemeente Alkmaar behelst o.a. de kernen: Alkmaar, Graft, De Rijp, Stompetoren, Schermerhorn, Driehuizen, Oterleek, Zuidschermer, West-Graftdijk, Graft, Oost-Graftdijk en Markenbinnen. Deze potentie inschatting vervangt de potentie inschatting van een ecologische quickscan voor alle kleine ingrepen in de bebouwde kom van de gemeente Alkmaar.

Niet toegankelijke gebieden en natuurterreinen en parken als het Westerhout, Alkmaarder Hout, Park Oosterhout, Rekerhout en Sluispolder zijn niet volledig onderzocht en zijn in de resultaten van FloraFaunaCheck.nl aangegeven als niet onderzocht.
Klik punt voor punt om het gebied aan te geven. Ga vervolgens door naar stap 2.